Integrator robotów do malowania i lakierowania.

Niedostateczna wydajność malowania czy lakierowania? Za dużo odpadów, czy to w formie proszku czy zaschniętej farby? Nierównomierne nakładanie powierzchni?

Osiągnięcie jakości i spójności powłoki, wraz z najwyższą wydajnością produkcji z minimalnymi przestojami, jest głównym problemem, z jakim borykają się firmy malujące złożone obiekty 3D.

Jeżeli tak, to proponujemy roboty do malowania, zrobotyzowane lakierowanie – dobieramy, dostarczamy sprzęt, technologię swoją lub wykorzystamy powierzoną, dostarczamy nowe stanowiska lub wykorzystamy istniejącą już celę. Najważniejszą usługą jest zrobotyzowanie stanowiska, resztę mogą zapewnić dedykowani dostawcy z branży malowania i lakierowania.

Zakres oferty:

– budowa celi wraz z wentylacją, przenośniki, haki, stoły obrotowe, itp.

– uchwyty montażowe przystosowane do montażu pistoletów na kiści robota,

– pistolet automatyczny do malowania suchego lub mokrego,

– montażu elementów na robocie do malowania, na robocie do lakierowania,

– zbiornik ciśnieniowy na materiał wielo kolorowy,

– wielostanowiskowy stojak na zbiorniki kolorów wraz z wannami wyłapującymi,

– przygotowanie elementów i układów sterowania aplikacją,

– nadrzędne oprogramowanie zarządzające malowaniem wieloma przedmiotami  – receptury,  systemy rozpoznawania kodów kreskowych, RFID, wizyjne itp.

roboty do malowania, lakierowania. integrator stanowisk, dostawa pistolet automatyczny, zbiorniki, konstrukcja, robot

Informacje o roboty do malowania:

Z jednej strony ręczny proces powlekania nie pozwala na obiektywną ocenę zużycia produktów do powlekania oraz zdolności produkcyjnych. Z drugiej strony, ręczne powlekanie nie gwarantuje stałej jakości wykończenia. Automatyzując proces powlekania np. drzwi, okien, oprawy czy złożonych trójwymiarowych obiektów,  pozwalają szybko zaspokoić oczekiwania klientów w zakresie:

1. Oszczędź czas.

2. Popraw jakość powłoki tam, gdzie trajektorie są złożone.

3. Zmniejsz zużycie farby.

4. Zwiększ produktywność.

Robot nie zastąpi całkowicie siły roboczej, ale pozwala na zminimalizowanie wszystkich operacje ręcznych, które mogą powodować problemy w zakresie wymagań czasowych, zużycia farby oraz niespójnej jakości i wydajności. Powtarzalność w procesie powlekania osprzętu i obiektów trójwymiarowych za pomocą wysokowydajnych robotów antropomorficznych gwarantuje stałą jakość i mniejsze zużycie.

Przykłady rozwiązań stanowisk jakie Top-Robotyka oferuję – roboty do malowania i roboty lakierowania.

Małe przedmioty do zrobotyzowanego malowania

Rozwiązanie: robot do malowania razem ze stół obrotowy z wkładaniem półproduktów z boku

Automatyzacja i Robotyzacja procesów produkcji w Państwa firmie: Roboty do malowania, roboty do lakierowania – Wrocław

1. Oszczędność miejsca i łatwa instalacja: Sterowanie ruchem poprzez serwonapędy zapewnia płynny ruch np. eliminowanie poślizgu przedmiotów do malowania.

2. Przeznaczenie: Do małych obiektów sześciennych (sprzęt RTV np. szafki RTV.), pistolet natryskowy można ustawić pod kątem prostym do każdej powierzchni. Można również regulować odległość między pistoletem a powierzchnią. Te cechy umożliwiają łatwą obsługę i poprawić jakość malowania.

3. Praca synchroniczna z robotem: Obroty stołu są zsynchronizowane z ruchami robota, zapewniając jednolite wykończenie lakieru dla cylindrycznych kształtów, elementów np. płyty grzewcze, drewniane tace i piasty samochodowe.  Przedmiot na stole może obracać się 360 stopni.

4. Zapobieganie gromadzeniu się mgły z farby: Aby zmniejszyć problem gromadzenia się mgły lakierniczej, przedmiot obrabiany może być umieszczony nad zbiornikiem zbierającym proszek lub farbę wodną.

top-robotyka stanowisko do malowania przedmiotów - stół z obrotnikiem - ładowanie z boku

Rozwiązanie: robot do malowania wraz z stół obrotowy z wkładaniem półproduktów z tyłu robota

1. Robot do malowania jest zainstalowany w centrum stołu obrotowego, osiągając w ten sposób większą oszczędność miejsca.

2. Możliwość dostosowania się do różnych warunków malowania. Stoły obrotowe na końcach ramienia, jak i same ramię można pozycjonować i kontrolować z wysokim poziomem precyzji. Stoły można również bezstopniowo obracać i  zamocować przedmioty obrabiane pod dowolnym kątem, co umożliwia wybór najlepszej metody malowania przedmiotu obrabianego.

3. Ulepszona jakość malowania. W celi robota do malowania, nie ma dużo przeszkód, zatem robot może swobodnie zmieniać swoje pozycje malowania. Brak przeszkód oznacza również: że przepływ powietrza wewnątrz kabiny nie staje się zbyt turbulentny. Czyli te zalety prowadzą do poprawy jakości lakieru.

4. Idealny do zautomatyzowanego sprzętu transportowego, gdyż montaż i demontaż przedmiotu obrabianego następuję poza strefą malowania. Dzięki temu system ten można łatwo łączyć z zautomatyzowanym sprzętem transportowym, wykorzystującym przenośniki lub roboty dostawcze.

top-robotyka stanowisko do malowania przedmiotów - stół z obrotnikiem - ładowanie z tyłu

Rozwiązanie: roboty do malowania zintegrowane z stół obrotowy na ramieniu

Kompaktowy, ale wyrafinowany system

1. Mała przestrzeń montażowa.  Minimalna przestrzeń montażowa wymagana dla tego systemu to:

Szerokość 2200 mm x długość 1966 mm dla stołu 600 x 600 mm. Z tej przyczyny może integrować z ręcznym stołem malarskim.

2. Funkcje stołu obrotowego. Pomimo niewielkich rozmiarów stół zapewnia rotacyjne powlekania (malowanie/lakierowanie). Główna oś stołu może być również zsynchronizowana z robotem.

3. Wspólny program powlekania czyli  integracja robota i stołu malarskiego w jedną jednostkę..

4. Krótki czas instalacji, gdyż celę robota malarskiego można zbudować przed dostawą, dzięki czemu czas instalacji może trwać zaledwie jeden dzień.

top-robotyka stanowisko do malowania przedmiotów - stół obrotowy zainstalowany na ramieniu

Średniej wielkości przedmioty do zrobotyzowanego malowania

Rozwiązanie: roboty do lakierowania wraz z stół obrotowy na przenośniku serwonapęd

1. Zwiększona wydajność.  Ruch napędów typu serwo zapewnia szybkie przenoszenie przedmiotów do obróbki, precyzyjne sterowanie stołami do malowania oraz płynne przesuwanie zamocowanego stołu między pozycjami wlotową i wylotową. Płynne bez wstrząsowe uruchamianie i zatrzymywaniem ruchów. Pełna synchronizacja z obrotami stołów z przedmiotami przez robot do malowania. Synchronizacja z podajnikami.

2. Wyższa jakość powłoki.  Kontrolowanie pozycji stołu i przenośnika stołu, zapewnia optymalne malowanie. W połączeniu z szybkim, precyzyjnym dostarczeniem przedmiotów do malowania poprzez przenośniki z serwonapędami.

3. Proste nauczanie programu robota.

4. Zwiększone obciążenie stołu. System może być stosowany do malowania dużych szafek RTV, sanitarnych, tablice przyrządów samochodowych itp.

top-robotyka stanowisko do malowania przedmiotów - dostawa przedmiotu do ruchomego stołu,

Rozwiązanie: roboty do malowania wraz z linia przenosząca ze stołem obrotowym

1. Elastyczne rozmieszczenie komponentów.  Po dojeździe do miejsca malowania, przedmiot może być obracany wokół swojej osi.         

2. Nieprzerwane malowanie, minimalizuje czas oczekiwania robota na przedmiot obrabiany.

top-robotyka stanowisko do malowania przedmiotów - stół z obrotnikiem - dostawa linia przenośniki

Dużej wielkości przedmioty do zrobotyzowanego malowania

Rozwiązanie roboty do malowania w celi z duży stół obrotowy

Równomierne malowanie powierzchni jest możliwe dzięki pełnemu obrotowi przedmiotu na stole – obrotnicy.

1. Zintegrowane sterowanie robotem i stołem umożliwia dowolne malowanie przedmiotu obrabianego o różnych kształtach.

2. System może być stosowany do różnych rodzajów malowania, takich jak:

sterowanie synchroniczne, indeksowanie pod dowolnym kątem i natryskiwanie farby; z ciągłym obrotem stołu.

top-robotyka stanowisko do malowania przedmiotów - wielki stół z obrotnikiem - ładowanie ręcznie