Automatyzacja i robotyzacja – TOP-ROBOTYKA

Nasze dostarczane rozwiązania automatyzacji procesów produkcyjnych dla przedsiębiorstw produkcyjnych cechujące się precyzja wykonania, pewną ustaloną uniwersalnością przetwarzania produktu, odporność na niekorzystne warunki pracy, wysoką wydajnością i możliwość pracy ciągłej. Nasze rozwiązania już dawno wspierają realizację założeń Przemysłu 4.0 – wymiana danych, powszechne wykorzystywanie sieci do wymiany danych, także na linii człowiek-maszyna.

Poniżej przedstawiamy wybrane realizacje.

Podsumowanie doświadczeń w obszarach:

  • oprogramowanie urządzeń transportu poziomego, skośnego i pionowego – pełne śledzenie typu produktu na całej drodze, sortowanie, rozdział produktu, wiele wejść – wiele wyjść,
  • automatyka maszyn – systemy wieloczujnikowe, precyzyjne układy z silnikami krokowymi, serwonapędami,
  • stanowiska zrobotyzowane, manipulatory – oprogramowanie cel robotów,
  • bezpieczeństwo maszyn i procesów – dobór wyposażenia i modernizacje na podstawie wymagań poziomu bezpieczeństwa PL/SIL,
  • systemy redundantne – PLC/SCADA, sterowniki bezpieczeństwa,
  • systemy wizyjne – pomiar geometryczny, kontrola jakości elementów, detekcja,
  • automatyka procesu – receptury ~systemy wsadowe, sterowanie drogą dostarczenia, raporty produkcji, dozowanie płynów, materiałów sypkich, mieszanie, regulatory, zmiana typu produktu bez zatrzymywania instalacji, itp.,
  • konstrukcję mechaniczne z automatyką,
  • projekt i budowa szaf elektrycznych.