Wymagające systemy HMI/SCADA, wymuszają budowę złożonych architektur. Wizualizacja Wonderware InTouch, sprzężona z wielokrotnie nagradzaną Platformą Systemową ArchestrA (Wonderware System Platform) jest stworzona aby spełniać najbardziej skomplikowane wymagania.

Rozwiązania zbudowane w technologii ArchestrA korzystają z otwartej, skalowalnej architektury, która praktycznie może połączyć się każdym systemem automatyki, rozproszonym urządzeniem (remote terminal unit RTU), inteligentnym urządzeniem elektrycznym (intelligent electronic device IED), sterownikiem programowalnym (programmable logic controller PLC), bazą danych, oprogramowaniem Historian itp. Otwarta architektura tej platformy pozwala użytkownikom na rozbudową ich istniejących systemów bez konieczności wymiany sprzętu czy zakupu nowego systemu sterowania.

Geograficznie rozproszone aplikację od kilkuset do miliona I/O i od pojedynczej stacji do setek, mogą być szybko zbudowane.

Kluczowe korzyści

 • Łatwy do użycia i implementacji
 • Łatwa konfiguracja, uproszczone utrzymanie
 • Wysokie bezpieczeństwo i dostępność
 • Praktycznie nielimitowana skalowalność.

Kluczowe możliwości

 • HMI wizualizacja i geograficznie rozproszona SCADA
 • Projekt bazuje na szablonach
 • Zdalna lokacja aplikacji – z jednego punktu do wszystkich stacji
 • Wbudowany w oprogramowanie system bezpieczeństwa
 • Łatwe i elastyczne definiowanie alarmów
 • Zbieranie danych i analiza dla nowych i istniejących systemów
 • Łatwy system do generacji raportów
 • Otwarty dostęp do danych historycznych