W pełnym zakresie:

 • koncepcja rozwiązania, projekt i budowa urządzeń procesowych, stanowisk zrobotyzowanych i urządzeń transportu wewnętrznego,
 • koncepcja rozwiązania, projekt i dobór elementów aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
 • dostawa komponentów, prefabrykacja szaf sterowniczych, montaż urządzeń AKPiA, okablowania, szaf sterowniczych,
 • oprogramowanie PLC, HMI, SCADA, oraz integracja z systemami zarządzania produkcją/przedsiębiorstwem MES, SAP, nadrzędnymi bazami danych,
 • modernizacje istniejących stanowisk o nowe funkcjonalności – dodatkowe urządzenia i modyfikacja oprogramowani PLC, HMI i robotów,
 • uruchomienia i serwis układów automatyki,
 • migrację ze starych układów sterowania/napędów na nowe,
 • dedykowanie oprogramowanie PC,
 • wsparcie w ramach programowania sterowników i robotów dla firm pragnących realizować wdrożenia, korzystając z własnych środków i sił.

Doświadczenie w obszarach:

 • oprogramowanie urządzeń transportu poziomego, skośnego i pionowego – pełne śledzenie typu produktu na całej drodze, sortowanie, rozdział produktu, wiele wejść – wiele wyjść,
 • automatyka maszyn – systemy wieloczujnikowe, precyzyjne układy z silnikami krokowymi, serwonapędami,
 • stanowiska zrobotyzowane, manipulatory – oprogramowanie cel robotów,
 • bezpieczeństwo maszyn i procesów – dobór wyposażenia i modernizacje na podstawie wymagań poziomu bezpieczeństwa PL/SIL,
 • systemy redundantne – PLC/SCADA, sterowniki bezpieczeństwa,
 • systemy wizyjne – pomiar geometryczny, kontrola jakości elementów, detekcja,
 • automatyka procesu – receptury ~systemy wsadowe, sterowanie drogą dostarczenia, raporty produkcji, dozowanie płynów, materiałów sypkich, mieszanie, regulatory, zmiana typu produktu bez zatrzymywania instalacji, itp.,
 • konstrukcję mechaniczne z automatyką,
 • projekt i budowa szaf elektrycznych.