Oferujemy rozwiązania automatyzacji i robotyzacji w pełnym zakresie:

  • koncepcja rozwiązania, projekt i budowa urządzeń procesowych, stanowisk zrobotyzowanych i urządzeń transportu wewnętrznego,
  • koncepcja rozwiązania, projekt i dobór elementów aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
  • dostawa komponentów, prefabrykacja szaf sterowniczych, montaż urządzeń AKPiA, okablowania, szaf sterowniczych,
  • oprogramowanie PLC, HMI, SCADA, oraz integracja z systemami zarządzania produkcją/przedsiębiorstwem MES, SAP, nadrzędnymi bazami danych,
  • modernizacje istniejących stanowisk o nowe funkcjonalności – dodatkowe urządzenia i modyfikacja oprogramowani PLC, HMI i robotów,
  • uruchomienia i serwis układów automatyki,
  • migrację ze starych układów sterowania/napędów na nowe,
  • dedykowanie oprogramowanie PC,
  • wsparcie w ramach programowania sterowników i robotów dla firm pragnących realizować wdrożenia, korzystając z własnych środków i sił.