Na przenośnik taśmowym dostarczany jest w trybie ciągłym produkt. W czasie ruchu przenośnika, robot Kawasaki pobiera 2 lub 4 sztuki produktu i podaje je do kolejnego etapu – stołu. Robot synchronizuję się z pracą przenośnika. Mechanika stołu odkłada produkt na palety. Pełne palety odkładane są na stos przez drugiego robota.

Zrobotyzowana paletyzacja – synchronizacja robota poprzez enkoder z linią główną

Idea układu polega na zsynchronizowaniu pracy robota z przenośnikiem na którym umieszczone w specjalnych pojemnikach są produkt. Każdy nowy pojemnik ma przyporządkowany kod RFID. Na podstawie tego kodu, system sterowania wie jaki typ produktu będzie pobierał.

W zależności od tego, stoły – miejsca odkładcze z paletami – ustawiają się tak aby jeden typ produktu był na jednej palecie, albo tak aby dopełnić rozpoczętą wcześniej paletę. W momencie zapełnienia palety, drugi robot zabiera ją i odkłada do odpowiedniej celi na stos – czyli po paletyzacji następuje stakowanie.