Stanowisko depaletyzacji, obróbki i paletyzacji robotem, automatyczna paletyzacja

Przed wprowadzeniem stanowiska, operatorzy musieli ręcznie ściągać poszczególne płyty ze stosu, Płyty służą jak nośnik ciężkiego produktu. Operatorzy po dodaniu produktu do płyty, odkładają ją na nowy stos. Zatem operacja wymaga minimum dwóch operatorów, dźwigających płyty wraz z produktem. Praca ta, poza dużą czasochłonnością wpływa negatywnie na zdrowie pracowników.

Top-Robotyka zaprojektowała, zbudowała, i uruchomiła zrobotyzowane stanowisko pracy – układ można nazwać również jako automatyczna paletyzacja. Zaprojektowano layout celi, dedykowanych chwytak do płyt, przenośniki rolkowe wraz z wibratorem. Dostarczono miejsca poboru i odkładania płyt. Całością steruję sterownik PLC oraz kontroler robota przemysłowego. Ekran dotykowy HMI, pozwala na podgląd aktualnego stanu maszyny, sterowanie ręczne wybranych urządzeń.

Operator odkłada puste palety i zabiera przetworzone z odpowiednich miejsce. Po uruchomieniu stanowiska, robot pobiera palety ze stosu pełnego na przenośnik. Przenośniki transportują paletę do miejsc przetwarzania oraz dalej do pozycji odbioru.