Zrobotyzowane stanowisko pakowania pudełek kartonowych na palecie Euro.

Przed realizacją, operatorzy ręcznie odkładali kartony z produktem na paletach euro. Praca niekomfortowa dla operatorów, ciężkie paczki.

Top-Robotyka, zbudowała celę, linię transportującą, oprogramowała robot przemysłowy ABB. Dostarczono i uruchomiono oprogramowanie:

Linia przesyłu dostarcza pudełka o różnych wymiarach. Definicja sposobu odkładania pudełek pobierana jest z receptur konfigurowanych na ekranie HMI. Receptury odkładania pudełek – czyli sposobu ułożenia pudełek na warstwach pozwalają kierownikowi tego stanowiska, na dodania obsługi nowych kartonów. Pudełka mogą być odkładane na trzy miejsca odkładcze. Dostarczono:

  • magazyn palet,
  • magazyn przekładek,
  • robot przemysłowy ABB,
  • system pozycjonowania palet Euro.

Schemat działania stanowiska automatycznej paletyzacji kartonów przedstawiono poniżej na rysunku.

Na linię przesyłową – przenośnik taśmowy – odkładane są pudełka kartonowe z produktem. Na pudelka po dojeździe w strefę celi robota, naklejane są oznaczenia – etykieciarka. Następnie robot, w zależności od typu pudełka, pobiera je i odkłada na odpowiednie miejsce odkładcze (paleta Euro).

Automatyczne pakowanie kartonów

Po spakowaniu całej palety, paleta jest automatycznie transportowana na miejsce, z którego wózkowy może je odebrać. Robot podaję nową paletę Euro. Przewidziane jest miejsce poboru przekładek między warstwy kartonów.

Układ sterowania oparty jest na sterownik PLC, wymieniający dane z kontrolerem robota.

Przykład ekranu automatycznej paletyzacji wraz widokiem na drzwi szafy.

Stanowisko z dwoma robotami przemysłowymi, stołem buforującym. Magazem palet euro, tac i produktów.

Przenośnik taśmowym dostarcza w trybie ciągłym produkt. Przenośnik nie może się zatrzymywać, zatem dostarczone urządzenie ma pobierać produkt w czasie ruchu przenośnika. Robot Kawasaki pobiera 2 lub 4 sztuki produktu i podaje je do stołu buforującego. Stół buforowa jak i chwytak napędzane są przez serwonapędy Mitsubishi. Robot synchronizuję się z pracą przenośnika. Mechanika stołu, poprzez chwytaki, odkłada produkt na jedną z palet. Po zapełnieniu palety, stół przesuwa się i druga paleta jest zapełniania. Pełne palety odkładane są na stos przez drugiego robota. Drugi robot podaje pustą nową paletę w miejsce zabranej.

Top-Robotyka zaprojektowała, zbudowała i uruchomiła zrobotyzowane stanowisko pracy. Mieszanina systemu Pick&Place, pakowania i paletyzacji. Zaprojektowano layout celi, dedykowanych chwytaki, stół buforujący wraz z chwytakami. Dostarczono miejsca poboru i odkładania płyt. Całością steruję sterownik PLC oraz dwa kontrolery robota przemysłowego. Ekran dotykowy HMI, pozwala na podgląd aktualnego stanu maszyny, sterowanie ręczne wybranych urządzeń.

Zrobotyzowana paletyzacja – synchronizacja robota poprzez enkoder z linią główną

Idea układu polega na zsynchronizowaniu pracy robota z przenośnikiem na którym umieszczone w specjalnych pojemnikach są produkty. Każdy nowy pojemnik ma przyporządkowany kod RFID. Na podstawie tego kodu, system sterowania wie jaki typ produktu będzie pobierał.

W zależności od tego, stoły – miejsca odkładcze z paletami – ustawiają się tak aby jeden typ produktu był na jednej palecie, albo tak aby dopełnić rozpoczętą wcześniej paletę. W momencie zapełnienia palety, drugi robot zabiera ją i odkłada do odpowiedniej celi na stos – czyli po paletyzacji następuje stakowanie.

Celem układu było odciążenie pracownika z poboru ręcznego z pracującego ciągle przenośnika.