Stanowisko z dwoma robotami przemysłowymi, stołem buforującym. Magazem palet euro, tac i produktów.

Przenośnik taśmowym dostarcza w trybie ciągłym produkt. Przenośnik nie może się zatrzymywać, zatem dostarczone urządzenie ma pobierać produkt w czasie ruchu przenośnika. Robot Kawasaki pobiera 2 lub 4 sztuki produktu i podaje je do stołu buforującego. Stół buforowa jak i chwytak napędzane są przez serwonapędy Mitsubishi. Robot synchronizuję się z pracą przenośnika. Mechanika stołu, poprzez chwytaki, odkłada produkt na jedną z palet. Po zapełnieniu palety, stół przesuwa się i druga paleta jest zapełniania. Pełne palety odkładane są na stos przez drugiego robota. Drugi robot podaje pustą nową paletę w miejsce zabranej.

Top-Robotyka zaprojektowała, zbudowała i uruchomiła zrobotyzowane stanowisko pracy. Mieszanina systemu Pick&Place, pakowania i paletyzacji. Zaprojektowano layout celi, dedykowanych chwytaki, stół buforujący wraz z chwytakami. Dostarczono miejsca poboru i odkładania płyt. Całością steruję sterownik PLC oraz dwa kontrolery robota przemysłowego. Ekran dotykowy HMI, pozwala na podgląd aktualnego stanu maszyny, sterowanie ręczne wybranych urządzeń.

Zrobotyzowana paletyzacja – synchronizacja robota poprzez enkoder z linią główną

Idea układu polega na zsynchronizowaniu pracy robota z przenośnikiem na którym umieszczone w specjalnych pojemnikach są produkty. Każdy nowy pojemnik ma przyporządkowany kod RFID. Na podstawie tego kodu, system sterowania wie jaki typ produktu będzie pobierał.

W zależności od tego, stoły – miejsca odkładcze z paletami – ustawiają się tak aby jeden typ produktu był na jednej palecie, albo tak aby dopełnić rozpoczętą wcześniej paletę. W momencie zapełnienia palety, drugi robot zabiera ją i odkłada do odpowiedniej celi na stos – czyli po paletyzacji następuje stakowanie.

Celem układu było odciążenie pracownika z poboru ręcznego z pracującego ciągle przenośnika.