Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację.
 
Komu przysługuje ulga?
Każdemu przedsiębiorcy opłacającemu podatek CIT lub PIT na terenie Polski prowadzącemu działalność pozarolniczą.
 
Kiedy obowiązuje ulga?
W latach 2022-2026, zgodnie z datami umieszczonymi na fakturach
lub innych dokumentach sprzedaży.
 
W jakiej formie dostępna jest ulga?
Ulga dostępna jest w formie obniżenia podstawy opodatkowania.  
 
Ile wynosi ulga?
Ulga pozwala na odliczenie 50% kosztów robotyzacji od postawy
opodatkowania. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na podstawie podatku liniowego wynoszącego 19%, rzeczywista ulga to 19%*50% = 9,5% wartości kosztów kwalifikowalnych.
 
Co można odliczyć?
Zakup robota ale także wyposażenie robota takie jak oprzyrządowanie, układy sterowania, ogrodzenie robota i inne maszyny zintegrowane z robotem. Oprócz tego odliczenie obejmuje również środki niematerialne takie jak wdrożenie robota (budowa stanowiska) oraz szkolenia dotyczące obsługi robotów.
 
Co to jest robot?
Według definicji z ustawy jest to dowolne urządzenie zapewniające ruch w dowolnych trzech osiach używające dowolnego napędu, które:
-wymienia dane z dowolnym urządzeniem sterującym,
diagnozującym lub monitorującym,
-wymienia dane z systemem zarządzania produkcją,
-wyposażone jest w czujnik lub kamerę,
-zintegrowany jest z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.
Zgodnie z definicją wszystkie powyższe założenia muszą być
spełnione aby urządzenie zostało uznane za robota i podlegało uldze.
 
Co to jest inna maszyna?
Wspomniana wcześniej inna maszyna, która podlega uldze to:
-jednostka liniowa,
-pozycjoner wieloosiowy,
-tor jezdny,
-słupowysięgnik,
-obrotnik,
-nastawnik,
-stacja czyszcząca,
-stacja automatycznego ładowania,
-stacja załadowcza lub odbiorcza,
-złącze kolizyjne,
-oprzyrządowanie robota
 
Dla przykładu – w przypadku zamówienia stanowiska zrobotyzowanego,
którego koszt „pod klucz” wynosi 100 tysięcy euro netto oszczędzicie Państwo 9,5 tysiąca euro w formie ulgi podatkowej pod warunkiem, że cały koszt stanowiska spełni wymienione wyżej warunki a Państwo rozliczacie się według stawki 19%.
 
A teraz odpowiedź na najważniejsze pytanie:
 
 Jak skorzystać z ulgi?
Zamówić u nas stanowisko zrobotyzowane. W ramach naszej
działalności oferujemy Wam wykonanie stanowisk zrobotyzowanych wykorzystujących roboty Kawasaki, ABB, Fanuc, Yaskawa i inne. Nasze stanowiska zrobotyzowane wykorzystywane są między innymi do: klejenia, uszczelniania, spawania, lutowania, zgrzewania, klinczowania, cięcia, montażu, gratowania, montażu, załadunku, rozładunku, pakowania, paletyzacji, depaletyzacji, testowania, pomiarów czy odlewania.
 
Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na Państwa pytania związane z robotyzacją.

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację.
 
Komu przysługuje ulga?
Każdemu przedsiębiorcy opłacającemu podatek CIT lub PIT na terenie Polski prowadzącemu działalność pozarolniczą.
 
Kiedy obowiązuje ulga?
W latach 2022-2026, zgodnie z datami umieszczonymi na fakturach
lub innych dokumentach sprzedaży.
 
W jakiej formie dostępna jest ulga?
Ulga dostępna jest w formie obniżenia podstawy opodatkowania.  
 
Ile wynosi ulga?
Ulga pozwala na odliczenie 50% kosztów robotyzacji od postawy
opodatkowania. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na podstawie podatku liniowego wynoszącego 19%, rzeczywista ulga to 19%*50% = 9,5% wartości kosztów kwalifikowalnych.
 
Co można odliczyć?
Zakup robota ale także wyposażenie robota takie jak oprzyrządowanie, układy sterowania, ogrodzenie robota i inne maszyny zintegrowane z robotem. Oprócz tego odliczenie obejmuje również środki niematerialne takie jak wdrożenie robota (budowa stanowiska) oraz szkolenia dotyczące obsługi robotów.
 
Co to jest robot?
Według definicji z ustawy jest to dowolne urządzenie zapewniające ruch w dowolnych trzech osiach używające dowolnego napędu, które:
-wymienia dane z dowolnym urządzeniem sterującym,
diagnozującym lub monitorującym,
-wymienia dane z systemem zarządzania produkcją,
-wyposażone jest w czujnik lub kamerę,
-zintegrowany jest z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.
Zgodnie z definicją wszystkie powyższe założenia muszą być
spełnione aby urządzenie zostało uznane za robota i podlegało uldze.
 
Co to jest inna maszyna?
Wspomniana wcześniej inna maszyna, która podlega uldze to:
-jednostka liniowa,
-pozycjoner wieloosiowy,
-tor jezdny,
-słupowysięgnik,
-obrotnik,
-nastawnik,
-stacja czyszcząca,
-stacja automatycznego ładowania,
-stacja załadowcza lub odbiorcza,
-złącze kolizyjne,
-oprzyrządowanie robota
 
Dla przykładu – w przypadku zamówienia stanowiska zrobotyzowanego,
którego koszt „pod klucz” wynosi 100 tysięcy euro netto oszczędzicie Państwo 9,5 tysiąca euro w formie ulgi podatkowej pod warunkiem, że cały koszt stanowiska spełni wymienione wyżej warunki a Państwo rozliczacie się według stawki 19%.
 
A teraz odpowiedź na najważniejsze pytanie:
 
 Jak skorzystać z ulgi?
Zamówić u nas stanowisko zrobotyzowane. W ramach naszej
działalności oferujemy Wam wykonanie stanowisk zrobotyzowanych wykorzystujących roboty Kawasaki, ABBFANUC PolskaKUKAMitsubishi Electric Europe – Industrial AutomationYASKAWA Polska i inne. Nasze stanowiska zrobotyzowane wykorzystywane są między innymi do: klejenia, uszczelniania, spawania, lutowania, zgrzewania, klinczowania, cięcia, montażu, gratowania, montażu, załadunku, rozładunku, pakowania, paletyzacji, depaletyzacji, testowania, pomiarów czy odlewania.
 
Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na Państwa pytania związane z robotyzacją.