Trendy w robotyce pakowania

Trendy w robotyce pakowania

Ostatnie kilka lat to ekscytujący czas w którym rozwija się automatyzacja i przystosowanie robotów  do procesów pakowania jak i operacji w przestrzeni pakowania. Nastąpiły wielkie postępy technologiczne, w tym ulepszone czujniki, łatwiejsze programowanie, zintegrowane ujednolicone kontrolery, poszerzył się wybór oprzyrządowania montowanego na ramie robota oraz nastąpiło szybkie wzmocnienie potęgi sztucznej inteligencji. Top-Robotyk uczestniczy w tym wzroście dostarczając zrobotyzowane stanowiska paletyzacji oraz inne rozwiązania. Tym postępom towarzyszył wzrost wykorzystania technologii automatyki i robotyki – w wielu branżach, do wielu zastosowań.

Zastosowania tych technologii (robotyki i automatyki), można wykorzystać od pakowania szczepionek na COVID-19, pakowanie produktów betonowych, aż do zaprojektowania idealnego pakietu e-commerce, pakowanie mrożonej pizzy, przetwórstwo napojów, produkcja kosmetyki w małych partiach — i wiele więcej.

Sześciu kluczowych trendów w robotyce – zrobotyzowane pakowanie.

  1. Rekordowy wzrost wykorzystania robotyki
    Według Robotics Industry Association (RIA) w latach 2017-2018 zanotowano rekordowy wzrost o 47,6% liczby sprzedanych robotów przemysłowych w branży spożywczej i towarów konsumpcyjnych oraz 31,3% wzrost liczby sprzedanych jednostek w farmacji.
    Raport PMMI Business Intelligence — 2019 Robotics Innovation 2 Implementation — wykazał, że w 2018 r. w Ameryce Północnej sprzedano 36 000 jednostek robotyki. Aplikacje niezwiązane z motoryzacją stanowią obecnie 47% rynku robotyki.
    Raport PMMI wykazał, że 88% użytkowników końcowych stwierdziło, że używa robotów gdzieś na swojej linii. W innym raporcie PMMI podkreślono, że chociaż robotyka jest podstawą strategii automatyzacji, do tej pory robotyka była wykorzystywana głównie w operacjach na końcu linii. Wśród wiodących ankietowanych firm CPG 67% wykorzystuje robotykę do pakowania wtórnego, a 87% do paletyzacji.