Pierwszy moduł maszyny depaletyzuje, drugi moduł transportuje pojedyncze tace – na nich operatorzy wykonują pracę,  w części trzeciej maszyny, tace są paletyzowane.

Przed realizacją, operatorzy, przerzucali względnie duże i ciężkie tace – musiały być zaangażowane przynajmniej przez dwie osoby. Praca niekomfortowa dla operatorów, dużo dźwigania, mała wydajność.

Top-Robotyka zaprojektowała, zbudowała i dostarczyła kompletne zautomatyzowane stanowisko depaletyzująco – paletyzujące tace. Dzięki temu radykalnie wzrosła wydajność produkcji na tym dziale, oraz zyskano dużą jakość produktu końcowego.

Układ składa się z trzech modułów. Moduł pierwszy – manipulator 3 osiowy z chwytakiem, oparty na serwonapędach, po wprowadzeniu stosu palet, depaletyzuje, czyli pobiera jedną tacę z góry i odkłada na przenośnik. Przenośnik transportuje do modułu drugiego, gdzie operatorzy wykonują operacje na elementach umieszonych na tacach. Następnie tace jadą do modułu trzeciego, gdzie są paletyzowane, czyli odkładane na palecie Euro.