Stanowisko pobierania tektury ze stosu i odkładania do plotera tnącego

manipulator 3-osiowy

Project Info

Manipulator 3-osiowy, pobierający jedną sztukę tektury ze stosu

Related Projects