Zaprojektowana manipulator 3-osiowy pobiera pojedynczą tekturę z całego stosu. Transportuje ją do plotera tnącego.

Stanowisko zrobotyzowane spawania z obrotnikiem 3 osiowym.

Przed instalacją nowej celi, operatorzy musieli ręcznie szczepiać półprodukty ze stali, potem następowało ręczne spawanie.

Top-Robotyka zaprojektowało, zbudowało kompletne zrobotyzowane stanowisko spawalnicze wraz z obrotnikiem 3 osiowym. Robot spawający ma zatem dostęp detali z każdej strony.

Robotyzacja spawania spowodowała osiągniecie większej precyzji i powtarzalności w produkcie końcowym. Wydajność produkcji radykalnie wzrosła. Ograniczenie czynnika ludzkiego wykluczyło wiele częstych błędów i zaniedbań człowieka. W procesie produkcji wyeliminowano pracę kosztownego spawacza, gdyż zakładanie i ściąganie detali nie wymaga szczególnych kompetencji.

Widok z przodu na celę zrobotyzowanego spawania.

Stanowisko składało się z szeregu komponentów dostarczonych przez światowych producentów. Lista:

Robot IRB 2600ID-8/2.00, wraz z kontrolerem robota IRC. Obrotnik rozstaw między talerzami 3500mm, maksymalna średnica zamontowanego oprzyrządowania 1000mm przy nośność jednej stacji 300kg.

Czytaj więcej…

Zrobotyzowana cela lutowania twardego palnikiem propan.

Monotonne, długie z punkt widzenia człowieka, lutowanie płomieniem powtarzających elementów zostało wyeliminowane przez zaprojektowanie, budowę i uruchomienie stanowiska zrobotyzowanego lutowania.

Top-Robotyka zaprojektowała, zbudowała, i uruchomiła zrobotyzowane stanowisko pracy – celę. Zrobotyzowana cela lutowania twardego składa się z ogrodzenia, robota przemysłowego, regulator przepływu gazu tlen i propan oraz stół obrotowy. Na stole obrotowym montuję się do 8 przyrządów. Oprogramowanie HMI pozwala na tworzenie i edycję receptur lutowania, przekazując je do robota. Receptura zawiera między innymi: czas nagrzewania, zadane ilości przepływu gazów, ilość podawanego drutu lutowniczego.

Zaprojektowano layout celi, dedykowanych chwytak na którym umieszczono palnik gazowy oraz człon podający drut. . Całością steruję sterownik PLC wymieniający dane z kontrolerem robota przemysłowego. Ekran dotykowy HMI, pozwala na podgląd aktualnego stanu maszyny, sterowanie ręczne wybranych urządzeń.

zrobotyzowane lutowanie - schemat celi

Zrobotyzowane stanowisko pakowania pudełek kartonowych na palecie Euro.

Przed realizacją, operatorzy ręcznie odkładali kartony z produktem na paletach euro. Praca niekomfortowa dla operatorów, ciężkie paczki.

Top-Robotyka, zbudowała celę, linię transportującą, oprogramowała robot przemysłowy ABB. Dostarczono i uruchomiono oprogramowanie:

Linia przesyłu dostarcza pudełka o różnych wymiarach. Definicja sposobu odkładania pudełek pobierana jest z receptur konfigurowanych na ekranie HMI. Receptury odkładania pudełek – czyli sposobu ułożenia pudełek na warstwach pozwalają kierownikowi tego stanowiska, na dodania obsługi nowych kartonów. Pudełka mogą być odkładane na trzy miejsca odkładcze. Dostarczono:

  • magazyn palet,
  • magazyn przekładek,
  • robot przemysłowy ABB,
  • system pozycjonowania palet Euro.

Schemat działania stanowiska automatycznej paletyzacji kartonów przedstawiono poniżej na rysunku.

Na linię przesyłową – przenośnik taśmowy – odkładane są pudełka kartonowe z produktem. Na pudelka po dojeździe w strefę celi robota, naklejane są oznaczenia – etykieciarka. Następnie robot, w zależności od typu pudełka, pobiera je i odkłada na odpowiednie miejsce odkładcze (paleta Euro).

Automatyczne pakowanie kartonów

Po spakowaniu całej palety, paleta jest automatycznie transportowana na miejsce, z którego wózkowy może je odebrać. Robot podaję nową paletę Euro. Przewidziane jest miejsce poboru przekładek między warstwy kartonów.

Układ sterowania oparty jest na sterownik PLC, wymieniający dane z kontrolerem robota.

Przykład ekranu automatycznej paletyzacji wraz widokiem na drzwi szafy.

Stanowisko depaletyzacji, obróbki i paletyzacji robotem, automatyczna paletyzacja

Przed wprowadzeniem stanowiska, operatorzy musieli ręcznie ściągać poszczególne płyty ze stosu, Płyty służą jak nośnik ciężkiego produktu. Operatorzy po dodaniu produktu do płyty, odkładają ją na nowy stos. Zatem operacja wymaga minimum dwóch operatorów, dźwigających płyty wraz z produktem. Praca ta, poza dużą czasochłonnością wpływa negatywnie na zdrowie pracowników.

Top-Robotyka zaprojektowała, zbudowała, i uruchomiła zrobotyzowane stanowisko pracy – układ można nazwać również jako automatyczna paletyzacja. Zaprojektowano layout celi, dedykowanych chwytak do płyt, przenośniki rolkowe wraz z wibratorem. Dostarczono miejsca poboru i odkładania płyt. Całością steruję sterownik PLC oraz kontroler robota przemysłowego. Ekran dotykowy HMI, pozwala na podgląd aktualnego stanu maszyny, sterowanie ręczne wybranych urządzeń.

Operator odkłada puste palety i zabiera przetworzone z odpowiednich miejsce. Po uruchomieniu stanowiska, robot pobiera palety ze stosu pełnego na przenośnik. Przenośniki transportują paletę do miejsc przetwarzania oraz dalej do pozycji odbioru.

Stanowisko z dwoma robotami przemysłowymi, stołem buforującym. Magazem palet euro, tac i produktów.

Przenośnik taśmowym dostarcza w trybie ciągłym produkt. Przenośnik nie może się zatrzymywać, zatem dostarczone urządzenie ma pobierać produkt w czasie ruchu przenośnika. Robot Kawasaki pobiera 2 lub 4 sztuki produktu i podaje je do stołu buforującego. Stół buforowa jak i chwytak napędzane są przez serwonapędy Mitsubishi. Robot synchronizuję się z pracą przenośnika. Mechanika stołu, poprzez chwytaki, odkłada produkt na jedną z palet. Po zapełnieniu palety, stół przesuwa się i druga paleta jest zapełniania. Pełne palety odkładane są na stos przez drugiego robota. Drugi robot podaje pustą nową paletę w miejsce zabranej.

Top-Robotyka zaprojektowała, zbudowała i uruchomiła zrobotyzowane stanowisko pracy. Mieszanina systemu Pick&Place, pakowania i paletyzacji. Zaprojektowano layout celi, dedykowanych chwytaki, stół buforujący wraz z chwytakami. Dostarczono miejsca poboru i odkładania płyt. Całością steruję sterownik PLC oraz dwa kontrolery robota przemysłowego. Ekran dotykowy HMI, pozwala na podgląd aktualnego stanu maszyny, sterowanie ręczne wybranych urządzeń.

Zrobotyzowana paletyzacja – synchronizacja robota poprzez enkoder z linią główną

Idea układu polega na zsynchronizowaniu pracy robota z przenośnikiem na którym umieszczone w specjalnych pojemnikach są produkty. Każdy nowy pojemnik ma przyporządkowany kod RFID. Na podstawie tego kodu, system sterowania wie jaki typ produktu będzie pobierał.

W zależności od tego, stoły – miejsca odkładcze z paletami – ustawiają się tak aby jeden typ produktu był na jednej palecie, albo tak aby dopełnić rozpoczętą wcześniej paletę. W momencie zapełnienia palety, drugi robot zabiera ją i odkłada do odpowiedniej celi na stos – czyli po paletyzacji następuje stakowanie.

Celem układu było odciążenie pracownika z poboru ręcznego z pracującego ciągle przenośnika.